Solenergi

Om vi kunde ta vara på all solenergi som träffar Sverige under en timme under en sommarmånad, skulle hela landets energibehov täckas.

Solenergi är den renaste energikälla som finns att tillgå och den kommer att finnas tillhands så länge solen existerar, vilket är mer än vad som kan sägas om jordens nuvarande upplag av fossila bränslen och uran. Därför bör solenergi ha en självklar plats i alla samhällen. Energi från solen lämnar inget farligt avfall och ger inga utsläpp då den omvandlas till solvärme eller solel. Solenergin innehåller ytterst få eller inga rörliga delar som förbrukas med tidens gång, vilket ger litet servicebehov och i förlängningen sparar på jordens resurser.

Experter är övertygade om att solenergi kan bli lösningen på bristen på elektricitet i världens alla U-länder, redan inom en snar framtid. Redan nu börjar solen spela en allt större roll. Inte bara Sverige, utan i många andra länder tar man i allt högre grad vara på vad solen har att erbjuda, och I USA finns samhällen som får all sin elektricitet från solpaneler.

Mer information

Svensk solenergi - Om Solenergi

Kontakta ExoTech

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss på ExoTech via e-post eller telefon.

Kontakt

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se