Solel

Solel och solceller har använts sedan 50-talet. Ursprungligen användes tekniken endast till högteknologiska projekt, som tex elförsörjning till satelliter i rymden. Solel är precis som solvärmebranschen under kraftig tillväxt, på grund av stigande elpriser och striktare miljöpolitik.

Erfarenhet säger att drift- och underhållskostnader för anläggningar med solel är nästan obefintliga på grund av en ökad driftsäkerhet. De kristallina solcellerna kan ha en livslängd på upp till 50 år. Solelanläggningen ger därför ett fast energipris under hela livslängden.

Nätansluten solel till villa och fastighet

Systemschema för solelExoTech har lång erfarenhet av att projektera och leverera kompletta anläggningar med solel, stora så väl som små. ExoTech har länge levererat Sveriges största och bäst renommerade solel-anläggningar, och många fler är på gång.

ExoTech har standardiserade lösningar för nätanslutna solelsystem för villor och andra fastigheter. Diskutera med oss vilken storlek som passar dig, efter det är det bara att sätta igång installationen. Vi kan vår sak.

Malmö stad har under 2006 och 2007 påbörjat en otrolig satsning på solel och ExoHeat har leverat solceller till flera av projekten. Flera städer i Sverige har följt Malmös goda exempel och installerar nu solel på offentliga byggnader.

Solceller

En kiselsolcell består av en tunn skiva av ett halvledarmaterial med kontakter på fram- och baksidan. När solinstrålningen (ljuset) träffar solcellen polariseras den så att framsidan blir negativt– och baksidan positivt laddad. Metallkontakterna på fram- och baksidan tar upp laddningen i form av elektrisk ström. 

De solcellsanläggningar som byggts de senaste åren använder i huvudsak två olika modul­typer. Den ena modultypen är uppbyggd av kristallina kiselsolceller och den andra är upp­byggd av amorfa kiselsolceller, i dagligt tal betecknad som tunnfilmsceller.

 

Bilder

Så fungerar en solcellSå fungerar en solcell

Mer information

Svensk solenergi - Om Solel

Referenser

Ramsele kulturhus
Örebro läns landsting
Tekniska museet

Se fler referenser

Kontakta ExoTech

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss på ExoTech via e-post eller telefon.

Kontakt

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se