Solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmt vatten. Omvandlingen är fullkomligt miljövänlig och sker helt utan utsläpp. Det finns inga rörliga delar som behöver bytas ut eller något bränsle som förbrukas.

De solcellsanläggningar som byggts de senaste åren använder i huvudsak två olika modul­typer. Den ena modultypen är uppbyggd av kristallina kiselsolceller och den andra är upp­byggd av amorfa kiselsolceller, i dagligt tal betecknad som tunnfilmsceller. Solceller kan ha olika former och storlekar, och går att specialanpassa vid behov.

Solceller har otroligt lång livslängd. En del tillverkare ger garanti i upp till 20 år, men livslängden beräknas ofta till hela 50 år.

Så fungerar solceller

Så fungerar en solcell

En kiselsolcell består av en tunn skiva av ett halvledarmaterial med kontakter
på fram- och baksidan.

När solinstrålningen (ljuset) träffar solcellen lösgörs elektronerna i den dopade kiselplattan och utjämnar sig. Varvid en elektronrörelse från plus till minus startar.

Metallkontakterna på fram- och baksidan tar upp laddningen i form av elektrisk ström.

En solcell ger ca 0,5 V och 5 - 8 A beroende på storlek.

 

Vad påverkar prestandan hos solceller?

Solceller kan producera olika mycket energi, bland annat beroende på var och hur de är monterade. En självklar faktor som påverkar är väder, men inte så mycket som många tror. Mängden solljus är självklart den viktigaste faktorn för en anläggnings output. En molntäckt himmel ger mindre solljus än en klar. Men temperaturen är också viktig.

En varm solcell är en ineffektiv solcell. Solceller ger betydligt högre effekt vid låga temperaturer. Ju varmare solceller är desto mindre effekt ger de. Detta på grund av att solcellerna genererar elektricitet genom solljus och inte värme. Sveriges kallare klimat är alltså en fördel för solceller.

 

Bilder

Så fungerar en solcellSå fungerar en solcell

Kontakta ExoTech

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss på ExoTech via e-post eller telefon.

Kontakt

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se