Vasahallen - Solfångare, Solvärme - Hedemora

Vasahallen: Vakuumrörsolfångare ger varmvatten

Vasahallen är ett badhus som samnyttjas med en intilliggande idrottsanläggning. 2008 renoverades anläggningens fläktrum och i samband med detta installerades solfångare på de nya fläktrumsväggarna.

 

Plats:
Effekt:
Drifttagning:

Hedemora
25
kWth
2009

Solfångarna ger varmt duschvatten

Anläggningen nyttjas ej under sommaren, då badhuset är stängt, vilket medför att ett mer aktivt montage eftersträvas. Utifrån arkitektoniska och praktiska aspekter valdes ett vertikalt montage. Det horisontella taket framför solfångaren tjänstgör vintertid, när det är snötäckt, som en effektiv reflektor.

Anläggningen är inkopplad mot anläggningens duschvatten, där den täcker ca 70% av årsbehovet. Under sommarhalvåret när badet är stängt, nyttjas omklädningsrum och duschar av den intilliggande friidrotts- och fotbollsarenan.

ExoTech svarade för systemprojektering och materialleverans, montage, installation utfördes som totalentreprenad av VVS Radiator AB i Borlänge. En av ExoTechs ackrediterade installatörer.

 

Galleri


Vasahallen har solfångare

Vasahallen har solfångare

 

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se