Vårdcentralen Hörby - Solfångare, Solvärme - Hörby

Vårdcentralen Hörby: Solvärme

En omfattande investering i solvärme gjordes i Vårdcentralen Hörby, i form av en solfångaranläggning.

 

 

Plats:
Effekt:
Drifttagning:

Hörby
240
kWth
2010

Under våren 2010 installerades en stor solvärmeanläggning huvudbyggnadens tak. Systemet består av 120 st plana solfångare av S-Solars effektiva modell Orbit.  

Galleri


Vårdcentralen Hörby - Solfångare, Solvärme - Hörby

Vårdcentralen Hörby - Solfångare, Solvärme - Hörby

Vårdcentralen Hörby - Solfångare, Solvärme - Hörby

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se