Tingvallahallarna - Solfångare, Solvärme, Solceller, Solel

Tingvallahallarna: Solceller och solfångare från start

I Karlstad skiner solen, det vet vi alla. Staden är känd för sina fina innebandy- och ishockeylag. Nu är den även känd för Tingvallahallarna.

År 2007 byggdes Tingvallahallarna, ett helt nytt sportcentrum med flera hallar centrerade runt olika servicefunktioner. För uppvärmning och varmvatten till Tingvallahallarna (Haikhallen) installerades en solvärmeanläggning med vakuumrörsolfångare och en solelanläggning med solceller.

 

 

Plats:
Drifttagning:

Solvärme

Effekt:

Solel
Effekt:

Karlstad
2007137,6
kWth


21 kWp

Unik idrottshall med solel och solvärme

Totalt installerades 172 m² solceller och ca 170 m² vakuumrör. ExoTech levererade all utrustning för såväl värme som solel. Installationen utfördes av olika lokala entreprenörer.

Drifttagning skedde under september 2007. Anläggningen blev en av de första i sitt slag där både solvärme och solel installerades från start.

Solelanläggningen

Anläggningen består av 132 st solcellsmoduler från Sharp. De polykristallina solcellsmodulerna har en maxeffekt på över 21 kW.

Solvärmeanläggningen

ExoHeats vakuumrörsolfångare klär ett av taken på Haikhallarna. Sammanlagt är det 80 st solfångare av modell VA1858NG.

Mer information

Artiklar

nwt.se 2007-09-25
Här värms duschvattnet av solen

 

Galleri


Tingvallahallarna - Solfångare, Solvärme, Solceller, Solel

Tingvallahallarna - Solfångare, Solvärme, Solceller, Solel

Tingvallahallarna - Solfångare, Solvärme, Solceller, Solel

Tingvallahallarna - Solfångare, Solvärme, Solceller, Solel

Liknande anläggningar

Rödebybadet
Tekniska Museet

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se