Tennisstadion, Hotel Skansen - Solceller, Solel - Båstad

Båstads Tennisstadion: Solceller

1907 byggdes den första tennisbanan i cement i Båstad. 100 år senare invigs världens första tennisarena som till 100% får sin energi från solen.

Omfattningarna är av en sådan art att Båstad har placerat sig i täten som kanditat till titeln ”Solar City of the world”. Tennis-anläggningen får en miljömärkning av högsta rang, förstärkt ävenmed andra miljöåtgärder

  Plats: Båstad
  Effekt: 78 kWp
  Drifttagning: 2007
     
     
     
     
     
     

Försörjd av solel under evenemangstid

Denna installation av solel är en av de främsta i Nordeuropa, såväl sett till sin storlek, som till graden av lyckad byggnadsintegrering. Tennisstadion är också den första idrottsarenan som blir självförsörjande på el under evenemangstid. Solelanläggningen har renderat ett stort medialt intresse.

Båstads kommun är en kommun med många miljöpelare, allt från underbara och unika naturupplevelser till rekreationscentra. Miljö- och energiinvesteringarna på tennisarenan kommer att bli en katalysator som förstärker Båstads miljöprofil. Satsningen skall även ses tillsammans med de stora solenergiinvesteringar som kommunen planerar på andra håll.

Systemet på landläktaren är integrerat i taket med monokristallina solceller från Sharp, med toppeffekten 180 W per panel. Modulerna installeras på en 281 m² stor yta.

Läktartaket för Bana 1 består av helt byggnadsintegrerade solcellsmoduler, som ett glastak. Här nyttjas svarta monokristallina celler med en verkningsgrad på 18% från Sunpower.

Solelanläggningen beräknas leverera 40 000 kWh om året i minst 20 år framöver.

 

Galleri


Tennisstadion, Hotel Skansen - Solceller, Solel - Båstad

Tennisstadion, Hotel Skansen - Solceller, Solel - Båstad

Läs mer om solel
© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se