Stadshuset - Solceller, Solel - Ronneby
Publicerat: 2010-12-21

Stadshuset i Ronneby

Stadshuset i Ronneby har försetts med en solelanläggning. 85 kvadratmeter solceller pryder nu taket på kommunbyggnaden.

 

 

Plats:
Storlek:
Drifttagning:

Ronneby
15,12
kWp
2010

Anläggningen är en del i Ronneby kommuns solenergisatsning

Ronneby och dess invånare är bra på att söka bidrag till solenergi. Totalt har ca 2,35 miljoner kronor beviljats till privatpersoner, företag och kommun i stöd för installation av solel. Ronneby kommun placerar sig nu på tolfte plats i landet på Svensk Solenergis rankinglista och har klättrat 83 platser sedan föregående år.

Ronneby Miljö & Teknik AB som är beställare av anläggningen, bildades i oktober 1999 och är helägt av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning samt fiberoptiskt nät.

– Vi vill ligga i fronten när det gäller solenergi, säger Hans Nilsson, VD för Ronneby Miljö och Teknik AB till tidningen Sydöstran.

Anläggningen med solceller som är installerad på stadshusets tak på den mot parkeringen utskjutande flygeln planeras producera ca 12 000 kWh årligen. Den miljövänliga elen ska användas till stadshusets verksamheter. De totalt 85 kvadratmeter som har installerats ger en toppeffekt på drygt 15 kW. ExoTech installerade paralellt solelanläggningen på Sörbyverket i Ronneby.

Solcellsmodulerna från Sharp är av monokristallin typ med en toppeffekt på 180 W.

 

Mer information

Länkar

Sharp

 

Galleri


Stadshuset - Solceller, Solel - Ronneby

 

 

 

 

 

 

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se