Sörbyverket - Solceller, Solel, Solföljare - Ronneby
Publicerat: 2010-12-21

Sörbyverket i Ronneby: Solceller på solföljare

ExoTech anlitades av Ronneby Miljö & Teknik AB för att, som en del i Ronneby kommuns satsning på solenergi, projektera och installera ett solcellssystem monterat på tre solföljare vid fjärrvärmeverket. Anläggningen på Sörbyverket i Ronneby blir den första i sitt slag att driftsättas i Sverige.

 

 

Plats:
Storlek:
Drifttagning:

Ronneby
33
kWp
2010

Solenergianläggning med solföljare i Ronneby blir först i sitt slag

Ronneby och dess invånare är bra på att söka bidrag till solenergi. Totalt har ca 2,35 miljoner kronor beviljats till privatpersoner, företag och kommun i stöd för installation av solel. Ronneby kommun placerar sig nu på tolfte plats i landet på Svensk Solenergis rankinglista och har klättrat 83 platser sedan föregående år.

Flertalet aktörer deltog i upphandlingen av solelanläggningen på Sörbyverket i Ronneby, men slutligen valdes ExoTech från Båstad för att genomföra projektet. Anläggningen är först i sitt slag med att montera de strömproducerande solcellerna på tre solföljare. Solföljare är en motoriserad anordning som riktar solcellsmodulerna mot solen under dagen. Solcellerna följer solen genom att anordningarna roteras 180 grader, vilket leder till en ökad effektivitet. Utöver anläggningen på fjärrvärmeverket har ExoTech parallellt installerat en mindre anläggning bestående av 85 kvadratmeter solceller, på Ronnebys stadshus.

Ronneby Miljö & Teknik AB som är beställare av anläggningen, bildades i oktober 1999 och är helägt av Ronneby kommun. Bolaget hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning samt fiberoptiskt nät.

– Vi vill ligga i fronten när det gäller solenergi, säger Hans Nilsson, VD för Ronneby Miljö och Teknik AB till tidningen Sydöstran.

Anläggningen består av tre solföljare med vardera 60 solcellsmoduler. Var och en av de tre solföljarna har en toppeffekt på ca 11 kW, vilket ger en total effekt på nästan 33 kWp. Solelanläggningen kommer i första hand producera miljövänlig el till fjärrvärmenätet. Anläggningen beviljades statens bidrag på 60 procent av totalkostnaden. Driftsättningen ägde rum i oktober 2010 och systemet invigdes en månad senare.

Solcellsmodulerna från Sharp är av monokristallin typ med en toppeffekt på 180 W. Solföljarna kommer från den Spanska tillverkaren Mecasolar och de tre växelriktarna är av fabrikatet Danfoss.

 

Mer information

Länkar

Sharp
Mecasolar

 

Galleri


Sörbyverket - Solceller, Solel, Solföljare - Ronneby

Sörbyverket - Solceller, Solel, Solföljare - Ronneby

Sörbyverket - Solceller, Solel, Solföljare - Ronneby

Sörbyverket - Solceller, Solel, Solföljare - Ronneby

Sörbyverket - Solceller, Solel, Solföljare - Ronneby

 

 

 

 

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se