Kollegiet - Solfångare, Solvärme - Sisimiut, Grönland

Kollegiet i Sisimiut: Solinstrålning dygnet runt

 

Apisseq heter den första tekniska högskolan på Grönland. Ingengörskollegiet som hade invigning den 18 augusti är beläget i byn Sisimiut nära Arctic Technology Centre och bebos främst av teknologstudenter från centret.


  Plats:
Effekt:
Drifttagning:
Grönland
115 kWth
2010

Det nya kollegiet har plats för 38 boende och kommer vara fullsatt redan från start. Många av studenterna läser det populära kandidatprogrammet i arktisk teknik. En stor del av kollegiets energibehov täcks av de solfångare som är monterade på byggnadens tak.

De vakuumrörsolfångarna, på totalt 160 kvadratmeter, är monterade nästan helt vertikalt likt en tuppkam på byggnadens tak. Likadan teknik används framgångsrikt på Knud Rasmussens Højskole Knud Rasmussens Højskole i samma by (läs om projektet här). Placeringen av solfångarna innebär att vakuumrören fångar upp solinstrålningen från alla håll. Denna teknik blir särskilt fördelaktig på Grönland, som under halva året har sol nästan dygnet runt.

Solfångaranläggningen projekterades och levererades av ExoTech i samarbete med lokala företag.

Tack vare en väl utformad solfångaranläggning med taktiskt montage, tjock isolering och online-åtkomst för bevakning av bostädernas energikonsumtion bidrar till att göra skolan mer hållbar för miljön och framtiden.

 

Galleri

 

 

Läs mer om solvärme
© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se