Kvarteret Stensjön - Solfångare, Solvärme - Malmö

Malenbadet: Poolvärme med solfångare

Friluftsbadet på Malen i Båstad har troligen solen att tacka för sin överlevnad. Badet uppfördes på 60-talet och omfattar en 50 m sim- och utbildningsbassäng som dessutom under åren kompletterats med olika aktiviteter samt lekpool för barn.

 

 

Plats:
Effekt:
Drifttagning:

Malmö
440
kWth
1990-talet

Båstads bästa investering

Tack vare intresserade tjänstemän på fritidskontoret och förutseende politiker i fritidsnämnden har anläggningen idag en driftsekonomi som är få förunnat. I början av 90- talet beslutades om att investera i solvärme som komplement till befintlig olje-/elpanna i anläggningen, vilken fortfarande är i drift.

ETAB fick uppdraget att utreda och projektera samt hjälpa kommunen med upphandlingen samt att vara projektledare för hela satsningen. Uppdraget att leverera och bygga anläggningen tilldelades Uponor i konkurrens med ett flertal andra företag. Totalt installerades ca 550 m² oglasade solfångare, en investering på ca 600 000 kr.

Anläggningens kostnad för uppvärmning uppgår idag till ca 100 000 kr/år trots att den är belägen alldeles intill havsbandet. Denna investering har utan tvekan varit kommunens mest lönsamma energiinvestering någonsin. Efter 10 år hade anläggningen betalat sig själv 3-4 ggr om. Med dagens energipriser är lönsamheten oslagbar.

Båstads kommun har efter denna satsning försett sina andra två utomhusbad med solvärme av samma typ med lika goda resultat. Under de 13 år som anläggningen varit i drift uppgår underhållet endast till någon tusenlapp, för alla åren tillsammans!

 

 

Galleri


Kvarteret Stensjön - Solfångare, Solvärme - Malmö

Kvarteret Stensjön - Solfångare, Solvärme - Malmö

Kvarteret Stensjön - Solfångare, Solvärme - Malmö

 

Liknande anläggningar

Rosengårdsbadet

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se