Mellanhedsskolan - Solceller, Solel - Malmö

Lunds Teniska Högskola: Solceller i utbildningssyfte

 

På Energi och Byggnadsdesigns laboratorium fick ExoTech uppdraget av LTH att uppföra en anläggning med solceller.

 

 

Plats:
Effekt:
Drifttagning:

Lund
3,6
kWp
2008

Tre typer av solelanläggningar

Sveriges ledande lärocenter för solenergi, Energi och Byggnadsdesign vid Lunds Universitet, anlitade ExoTech för att under 2008 installera ett solcellssystem med två typer av solceller.

En rad av totalt 22,27 m² polykristallina solceller installerades, bakom de 14,5 m² tunnfilmsceller. Samt ett system med väggmonterade solceller med koncentrator. Tunnfilmscolcellerna är semitransparenta, de går alltså att se igenom.

 


Mer information

Länkar

Energi och Byggnadsdesign
Energi och Byggnadsdesign på Lunds Tekniska Högskola

 

Galleri


LTH - Solceller i utbildningssyft

LTH - Solceller i utbildningssyft

LTH - Solceller i utbildningssyft

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se