Publicerat: 2011-08-10

Kvarteret Växthuset: Karlskronahems hyresgäster får varmvatten från solfångare

Bostadsföretaget Karlskronahem såg möjligheten att installera solfångare på södertaket på ett av sina hyreshus i Kvarteret Växthuset.

 

 

Plats:
Storlek:
Drifttagning:

Karlskrona
120
kWth
2010

Solvärme förser ett 50-tal lägenheter med varmt vatten

Karlskronahem investerade under 2010 i en solvärmeanläggning till två flerbostadshus i Karlskrona. Sedan juni 2010 förser solfångarna ett 50-tal lägenheter och ett antal butikslokaler med varmvatten. Via två infromationstavlor kan intresserade avläsa hur mycket energi anläggningen producerar.

Solvärmesystemet består av 96 st plana solfångare av modellen Orbit från producenten S-Solar. ExoTech var totalentreprenör för projektet.

 

Mer information

Karlskronahem
Beställare av anläggningen

S-Solar
Leverantör av solfångare

 

Galleri


Kvarteret Växthuset - Solfångare, Solvärme - Karlskrona

Kvarteret Växthuset - Solfångare, Solvärme - Karlskrona

Kvarteret Växthuset - Solfångare, Solvärme - Karlskrona

Kvarteret Växthuset - Solfångare, Solvärme - Karlskrona

Kvarteret Växthuset - Solfångare, Solvärme - Karlskrona

     
© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se