Fullriggaren - Solceller, Solel - Gävle
Publicerat: 2011-08-15

Fullriggaren i Gävle: Solceller som balkongräcken

 

Gävle har fått ett nytt landmärke. I samband med ett nytt bostadsområde i Anderholmen, byggde fastighetsföretaget Gävlegårdarna höghuset Fullriggaren. Den vackra tolv våningar höga byggnaden med kontor, restaurang och bostadslägenheter är det första höghuset i Gävles hamnområde. Solpaneler har integrerats i balkongernas räcken, för att stärka byggnadens miljöprofil.

 

 

Plats:
Storlek:
Drifttagning:

Gävle
20
kWp
2011

Byggnadsintegrerade solceller till Fullriggaren

Gävles hamn har tidigare varit en av Sveriges viktigaste hamnstäder. Under 1800-talet var Gävles hamn en betydande plats för handel båtbygge och bostadsområdet på Anderholmen var fullt av rörelse och liv. Under 1900-talet flyttades dock stadens liv från vattent till centrum uppåt land.

Två sekel senare har nu hamnen åter vaknat till liv, tack vare ett nytt bostadsområde på Anderholmen, Gävle Strand. Det är i samband med detta som Fullriggaren har byggts. Som det första höghuset i området innehåller den 42 meter höga byggnaden kontorslokaler, bostäder och en restaurang på bottenplan. Fullriggaren är enligt Bo Bäckström, teknisk chef på Gävlegårdarna, deras mest energisnåla byggnad.

Som ett steg i byggnadens miljöprofilering fick ExoTech i uppdrag att projektera och installera ett solelsystem. Solcellerna är integrerade i söderbalkongernas räcken. De är så kallade glas-glas-moduler av polykristallin typ. Solelen kommer att användas till bland annat att driva hissar, ventilation och belysning i trapphuset. Anläggningen har en maxeffekt på 20 kW. Systemet driftsattes i maj 2011.

 

Mer information

Länkar

Gävlegårdarna.se
Fullriggaren - Gävles nya landmärke

Artiklar

byggnyheter.se 2011-05-21
Fullriggaren i Gävle håller hög miljöprofil

 

Galleri


Fullriggaren - Solceller, Solel - Gävle

Fullriggaren - Solceller, Solel - Gävle

 

 

 

 

 

 

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se