Centrallasarettet i Västerås - Solceller, Solel - Västerås
Publicerat: 2010-12-20

Centrallasarettet i Västerås

En estetiskt tilltalande solelanläggning har installerats på centrallasarettets nybyggda vårdbyggnad.

 

 

Plats:
Storlek:
Drifttagning:

Västerås
39,8
kWp
2010

Solceller på nybyggda vårdbyggnaden ger el till lasarettet

Efter sju års byggande är centrallasarettets nya vårdbyggnad färdigställd. Den sju våning höga byggnaden innefattar 192 enkelrum. Enkelrummen ska ge patienterna ökad integritet och minska risken för smittspridning.

På gaveln till det valvformade taket fick ExoTech i uppdrag att installera väggmonterade solceller. Dessutom monterades 190 st monokristallina solcellsmoduler på byggnadens plana tak. Toppeffekten för den nätanslutna solelanläggningen uppgår till toalt ca 40 kWp och systemet förväntas leverera drygt 33 000 kilowattimmar per år.

 

Mer information

Länkar

Sharp

 

Galleri


Centrallasarettet i Västerås - Solceller, Solel - Västerås

Centrallasarettet i Västerås - Solceller, Solel - Västerås

Centrallasarettet i Västerås - Solceller, Solel - Västerås

     
© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se