Tekniska Museet - Solceller, Solel - Malmö

Borgvalla äldreboende: Takintegrerade solfångare

 

ExoHeat installerade under 2008 takintegrerade solfångare på Borgvallas äldreboende.

 

 

Plats:
Effekt:
Drifttagning:

Helsingborg
32
kWth
2008

Byggnationen av Borgvallas solvärmeanläggning är färdig. Anläggningen omfattar 40 kvadratmeter takintegrerade plana solfångare i 4 meter långa moduler.

 

 

Galleri


Borgvalla äldreboende - Takintegrerade solfångare - Helsingborg

Borgvalla äldreboende - Takintegrerade solfångare - Helsingborg

Borgvalla äldreboende - Takintegrerade solfångare - Helsingborg

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se