Björkbacken äldreboende - Solfångare, Solvärme - Säffle

Björkbacken: Framåttänkande ändreboende

Björkbacken är ett ändreboende i utkanten av Säffles tätort. I samband med en omfattande renovering och utbyggnad under 2009 planerades även en solfångaranläggning.

 

Plats:
Effekt:
Drifttagning:

Säffle
28,7
kWth
2010

Solvärme ingår i den omfattande investeringen i Säffle

Invigningen av det "nya" Björkbacken ägde rum i oktober 2009. Utbyggnaden och renoveringen är Säffle kommuns största investering på mycket länge. Tillbyggnaden av Björkbacken har gett äldreboendet 41 st nya lägenheter.

Som en del i äldreboendets nytänkande installerades en solvärmeanläggning som bidrar med en väsentlig del av varmvattenbehovet. För att fungera så effektivt som möjligt används solvärmen som förvärmare till fjärrvärmekomplement. Totalt 16 st solfångare, av vakuumrörstyp, ingår i systemet.

Entreprenaden utfördes av ExoTech, solfångarna levererades av S-Solar.

Mer information

nwt.se 2009-10-22
Nya Björkbacken är officiellt invigd

S-Solar
Säffle kommun väljer solvärme

 

Galleri


Björkbacken äldreboende - Solfångare, Solvärme - Säffle

Björkbacken äldreboende - Solfångare, Solvärme - Säffle

Liknande anläggningar

Vångavallen

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se