Partners

S-Solar

Sverigeledande producent av solenergiprodukter.
www.ssolar.se

Sharp

Branschledande producent av solceller.
www.sharp.eu/se

 

Föreningar och organisationer

Svensk solenergi

Branschförening för solenergi.
www.svensksolenergi.se

SIS

En organisation som tar fram och arbetar med standarder.
www.sis.se

SP

Sveriges Tekniska forskningsinstitut provar solfångare. SP har sin egen kvalitetsmärkning, P-märkning. P-märkningen innebär att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet.
www.sp.se

 

Litteratur

Drivkraft

DrivKraft är ett företag som huvudsakligen arbetar med kunskapsförmedling inom energi- och miljöområdet. Företaget säljer egenproducerade fackböcker om energi och solvärme.
www.drivkraft.nu

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se