Nyheter

2011-08-15
Fullriggaren i Gävle: Solceller som balkongräcken

I samband med ett nytt bostadsområde i Anderholmen, byggde fastighetsföretaget Gävlegårdarna höghuset Fullriggaren. Till byggnadens balkonger har solpaneler använts som balkongräcken.
Läs mer

2011-08-12
SVT rapporterar: Karlskronahem satsar på solenergi

Bostadsföretaget Karlskronahem såg möjligheten att installera solfångare på södertaket på ett av sina hyreshus i Kvarteret Växthuset. Hyresgästera och Karlskronahem berättar för Sydnytt att de är mycket nöjda.
Läs mer

2011-04-05
Hedersutnämnande Årets Prestation
Svensk Solenergi tilldelade ExoTech ett hedersomnämnande med avseende på årets prestation för att ha visat prov på svensk teknik och kunnande i den internationella frontlinjen.
Läs mer

2010-12-20
Solenergianläggning med solföljare i Ronneby blir först i sitt slag
ExoTech anlitades av Ronneby Miljö & Teknik AB för att, som en del i Ronneby kommuns satsning på solenergi, projektera och installera ett solcellssystem monterat på tre solföljare vid fjärrvärmeverket.
Läs mer

2010-12-20
Centrallasarettet i Västerås får solceller
En estetiskt tilltalande solelanläggning har installerats i Västerås på centrallasarettets nybyggda vårdbyggnad.
Läs mer

2010-09-08
Stor solvärmeanläggning till Vårdcentralen Hörby
En större anläggning med plana solfångare har installerats på vårdcentralens tak.
Läs mer

2010-09-08
Björkbackens äldreboende
En solvärmeanläggning var en del av Säffles storsatsning.
Läs mer

2010-08-18
Kollegiet på Grönland driftsätts
Ännu en anläggning har installerats på Grönland. Den estetiska anläggningen ska förse teknikstudenterna med värme.
Läs mer

2010-06-08
Villa Åkarp vinner pris på Skåne Solar Award 2010
Plusenergihuset Villa Åkarp och Karin Adalberth vinner priset "Årets solvärmeanläggning" på Skåne Solar Award 2010.
Läs mer

2009-10-14
Villa Åkarp invigs
Karin Adalberths Plusenergihus invigs. Solenergin har redan gett ett betydande överskott.
Läs mer

2009-08-13
ExoTechs hemsida publiceras

2009-08-01
ExoHeat bytar namn till ExoTech och riktar in sig på entrprenad och projektering.

Våren 2009
En rad anläggningar har installerats och drifttagits

Bland annat:
Lunds Tekniska Högskola
Ramseles kulturhus
Rödebybadet
Tranås
Vasahallen
Skummeslövs Kyrka

2008-12-04
ExoHeat och Sunstrip förenas och bildar S-Solar.
Fusionen gäller från och 1/12. ExoHeats entreprenad- och solelsverksamhet påverkas inte av sammanslagningen.
S-Solars hemsida
Pressrelease

Zenit, nu världens effektivaste vakuumrörsolfångare enligt SPs tester.
S-Solars hemsida

S-Solar lanserar Orbit
En ny plan solfångare med marknadens bästa värde enligt SPs tester.

Borgvalla får solvärme
ExoHeat bygger en anläggning med solvärme på Vångavallen i Trelleborg.
Läs mer

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se