Bidrag för solvärme och solel

 

Solel och solceller


Energimyndigheten

Enegimyndighetens information om solel och bidrag
Information om solel och solceller till bostäder och lokaler. Stödet för installation av solceller förklaras och Informationsbroschyr samt bidragsblankett kan även hämtas.

 

Solvärme och solfångare


Boverket

Boverkets information om solvärme och bidrag
Information om bidrag till solvärme till bostäder och lokaler. Informationsbroschyr och bidragsblankett kan även hämtas.

 

Kontakta ExoTech

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss på ExoTech via e-post eller telefon.

Kontakt

© ExoTech AB  | Org.nr 556733-6598  |  Tel +46 (0)431-789 90  |  solen(at)exotech.se